forbot
  • Sidvels, OOO
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Hạt hướng dương
Đang có sẵn | Only wholesale 
Wholesale: 23 UAH từ 1000 t
Nhóm: Hạt hướng dương
Hoa hướng dương
Đang có sẵn 
17.40 UAH
Nhóm: Hoa hướng dương
Kẹo halva
Đang có sẵn | Only wholesale 
Wholesale: 28 UAH từ 1000 kg
Nhóm: Kẹo halva
Kẹo halva
Đang có sẵn | Only wholesale 
Wholesale: 25.30 UAH từ 1000 kg
Nhóm: Kẹo halva
Bánh nhiên liệu
Đang có sẵn | Only wholesale 
Wholesale: 2000 UAH từ 1000 t
Nhóm: Bánh nhiên liệu
Viên thỏi nhiên liệu
Đang có sẵn 
1700 UAH
Nhóm: Viên thỏi nhiên liệu
Kẹo halva
Đang có sẵn | Only wholesale 
Wholesale: 30.30 UAH từ 1000 kg
Nhóm: Kẹo halva
Kẹo halva
Đang có sẵn | Only wholesale 
Wholesale: 28.30 UAH từ 1000 kg
Nhóm: Kẹo halva
Kẹo halva
Đang có sẵn | Only wholesale 
Wholesale: 26.35 UAH từ 1000 kg
Nhóm: Kẹo halva
Kẹo halva
Đang có sẵn | Only wholesale 
Wholesale: 29.30 UAH từ 1000 kg
Nhóm: Kẹo halva
Bã ép dầu
Đang có sẵn 
từ 2500 UAH
Nhóm: Bã ép dầu
Kẹo halva
Đang có sẵn | Only wholesale 
Wholesale: 25.30 UAH từ 1000 kg
Nhóm: Kẹo halva
Quầy trưng bày
Hạt hướng dương
Hạt hướng dương
Kẹo halva
Kẹo halva
Kẹo halva
Kẹo halva
Hạt hướng dương
Hạt hướng dương
Kẹo halva
Kẹo halva
Kẹo halva
Kẹo halva
Liên hệ

Địa chỉ

Ukraina,  Kirovograd region,  Svetlovodsk,  st. P.Morozova, 3

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Kinh doanh
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Sidvels, OOO. Tất cả thông tin về Sidvels, OOO tại Svetlovodsk (Ukraina).